מזונות במשמורת משותפת

בשנים האחרונות קיימת מגמה של אבות שמעורבים יותר ויותר בגידול הילדים. 

בעקבות מגמה זו, נוהג כעת בית משפט לענייני משפחה להפחתי את תשלומי מזונות הילדים, בהתחשב במידת המעורבות של האבות בגידול הילדים. 

במהלך שנת 2017 נקבעה הלכה חדשה של בית המשפט העליון, שדן במזונות במשמורת משותפת, של ילדים החל מגיל 6 לפיו כאשר חולקים ההורים באופן שווה את זמנם עם הילדים, ומעורבים בגידול שלהם גם מעבר לחלוקת זמניי השהות (למשל קיום קשר עם מוסדות החינוך), ייקבע בית המשפט לענייני משפחה מזונות ילדים נמוכים באופן משמעותי מאשר נהג עד כה, ויבטל את ההשתתפות האב בשכר הדירה של האם.  

עוד לפי ההלכה החדשה, אם הוכח שהכנסות ההורים מכל מקור שוות, עשוי בית המשפט לענייני משפחה לא לפסוק מזונות בסיס ושכל צד יישא בהוצאות הילדים רק כאשר הם נמצאים עמו. בית המשפט לענייני משפחה ייבחן את הכנסותיו של כל אחד ההורים מכל מקור הכנסה לרבות שכר ממקום עבודה, מרכושו האישי, ומכל מקור הכנסה נוסף, למעט גמלאות וקצבאות. הוצאות חודשיות לא קבועות, כגון: חוגים, קייטנות, הוצאות חינוך, הוצאות רפואיות וכד' ישולמו על ידי ההורים בחלקים שווים כאשר בית המשפט ימנה הורה אחראי לריכוז הוצאות אלו. 

משמורת משותפת תיקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה לאחר המלצת עובדת סוציאלית למשמורת והסדריי ראייה. לקביעת המשמורת וזמניי השהות משמעות כלכלית עצומה עבור ההורים, מאחר ובית המשפט לענייני משפחה יפסוק את מזונות הילדים בהתאם לקביעה זו. לכן, לדרך ההתנהלות מול העובדת הסוציאלית ומול בית המשפט לענייני משפחה בשלב חלוקת זמניי השהות וקביעת המשמרות משמעות כלכלית קריטית, בקביעת גובה המזונות.

בפסק דין מתחילת שנת 2018, שדן במצב של מזונות ילדים במשמורת משותפת, בו ייצגתי את האב, ביטל בית משפט לענייני משפחה בפ"ת לחלוטין את השתתפות האב בהוצאות האם במזונות הילדים ואת השתתפותו במדור, לאחר ששוכנע כי מקורות ההכנסה של האם אינן נובעות ממשכורתה בלבד כי אם מכספים ורכוש שקיבלה בירושה. נקבע שכל אחד מההורים יישא בהוצאותיו עבור הילדים כאשר הם נמצאים עמו ושהם ישתתפו יחד בהוצאות החודשיות הלא קבועות. להורדת פסק הדין לחץ כאן.

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותכם, הבנתם מה עומד לפניכם וקיבלתם תכנית עבודה משפטית המתאימה למקרה שלכם ולצרכים שלכם.

פנו אלי לתאום פגישת יעוץ

לתיאום פגישת יעוץ 

כתובת:

מגדל ב.ס.ר 4

רח' מצדה 7, בני ברק

דוא"ל:

Yoav@Golan.law

טלפון:

03-5788770, 054-3168800.

פקס:

03-5788771

  • Facebook

Amit Gerera web design