אפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס לרכוש הוא מי שמונה על ידי בית המשפט להיות אחראי על אדם אחר, שאינו מסוגל לדאוג לענייני הרכוש והכספים שלו. אדם זה נקרא "חסוי". אפוטרופוס שימונה ישמש כנאמן לכספיו של החסוי, לרכושו ולרווחתו.  

אפוטרופוס לרכוש החסוי יכול להיות אדם זר, גוף, ישות משפטית או קרוב משפחה. כל אחד מאלו רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס לחסוי. בית המשפט שם דגש רב על הרצון שהביע החסוי לפני חוסר כשירותו למינוי אדם ספציפי להיות לו לאפוטרופוס לגוף או אפוטרופוס לרכוש. 

לאחר שמונה אפוטרופוס לרכושו של החסוי, יהיה החסוי כפוף להוראות האפוטרופוס לרכוש גם כאשר הוראות אלו מנוגדות לרצונו.

 

במסגרת תפקידו כאפוטרופוס לרכוש ידאג האפוטרופוס לכל ענייניו הכלכליים והרכושיים של אותו אדם, כגון ניהול הכנסותיו והוצאותיו החודשיות של החסוי, ניהול כספים וחשבונות הבנק של החסוי, ניהולי נכסי נדל"ן וחברות השייכות לחסוי, ניהול דיבידנדים, פיקוח על קבלת הזכויות המגיעות לחסוי מגופים דוגמת המוסד לביטוח לאומי, קרנות פנסיה וחברות ביטוח, ניהול נכסיו של החסוי לרבות מכירתם או השכרת והשבחתם ועוד. 

לאחר המינוי יציג האפוטרופוס לרכוש את צו המינוי בפני כל הגורמים המחזיקים ברכוש השייך לחסוי כגון לשכת רישום מקרקעין, הבנקים וקרנות הפנסיה, ואלו ירשמו הערה בספריהם אודות קיום האפוטרופסות.

 

בנוסף, ייפתח חשבון בנק אפוטרופסות ייחודי עבור כספיו של החסוי או שחשבונות בנק משותפים יוסבו לחשבונות אפוטרופסות ויירשמו על שמו של החסוי בלבד. חשבונות אלו ינוהלו כחשבונות מיוחדים עבור אדם חסוי, בהם הגבלות על פעולותיו של האפוטרופוס לרבות שימוש בכרטיס אשראי, משיכת סכומי כספים גבוהים וניהול תיקי השקעות. 

מלבד ההגבלות על חשבון הבנק של החסוי, ישנן פעולות נוספות שהאפוטרופוס לרכוש לא יכול לבצע ברכושו של החסוי, כגון מתן ערבויות, מכירת נכס נדל"ן או חברות, שינוי בקרנות הפנסיה ועוד. האפוטרופוס לרכוש רשאי לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לבצע פעולות מיוחדות ברכושו של החסוי ויהיה עליו להוכיח שפעולות אלו מבוצעות לטובתו של החסוי. 

האפוטרופוס לרכוש כפוף למנגנוני הפיקוח של האפוטרופוס הכללי מטעם המדינה ומחויב לדווח לאפוטרופוס הכללי מפעם לפעם, באמצעות דו"ח הפרטה, מהם נכסיו, רכושו וכספיו של החסוי ואילו פעולות בוצעו ברכושו של החסוי. בנוסף, על האפוטרופוס לרכוש לנהל דו"ח הכנסות הוצאות חודשי ולהציגו במסגרת דו"ח הפרטה השנתי. 

כיום קיים כלי יעיל יותר לניהול רכוש של החסוי על ידי הענקת ייפוי כוח מתמשך. למידע נוסף על ייפוי כוח מתמשך לחץ כאן.

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותכם, הבנתם מה עומד לפניכם וקיבלתם תכנית עבודה משפטית המתאימה למקרה שלכם ולצרכים שלכם.

פנו אלי לתאום פגישת יעוץ

לתיאום פגישת יעוץ 

כתובת:

מגדל ב.ס.ר 4

רח' מצדה 7, בני ברק

דוא"ל:

Yoav@Golan.law

טלפון:

03-5788770, 054-3168800.

פקס:

03-5788771

  • Facebook

Amit Gerera web design