הסכם ממון

הסכם ממון הוא חוזה שנערך בין בני זוג, שמטרתו להסדיר את ענייני הרכוש השייך לכל אחד מהם ולבצע תיאום ציפיות בקשר לבעלות ולשימוש ברכוש, אם וכאשר יחליטו בני הזוג להיפרד או אם חס וחלילה ילך אחד מהצדדים לעולמו. 

הסכם ממון מבדיל בין הרכוש שנצבר עד תחילת החיים המשותפים ואופן חלוקתו בין הצדדים, לבין רכוש שנצבר החל מתחילת החיים המשותפים ואילך. 

הכוונה ברכוש הינה כספים, מניות, פנסיה וקופות גמל, קרנות השתלמות, נכסי נדל"ן, חברות, רכבים, מוניטין אישי וכל זכות אחרת שיש לה ערך כספי. 

באופן כללי, לפי חוק יחסי ממון, רכוש שצבר כל אחד מבני הזוג לפני החיים המשותפים, או רכוש שניתן לאחד מבני הזוג בירושה או במתנה, גם במהלך החיים המשותפים, יהיה שייך לו בלבד ולבן זוגו לא יהיו זכויות ברכוש זה. למרות הוראות חוק זו, עלול להתעורר בעתיד ספק בקשר לשיתוף בן הזוג השני ברכוש. לכן, רצוי שבני הזוג יסדירו את נושא הבעלות ברכוש בהסכם ממון.

לדוגמה, דירת מגורים שאמנם שייכת לצד אחד מלפני החיים המשותפים אך תשלומי המשכנתא עליה המשיכו להיות משולמים במהלך החיים המשותפים, מחשבון הבנק המשותף של שני בני הזוג. ללא הסכם ממון, יטען בן הזוג (שאין לו זכויות בדירת המגורים) שמאחר שגם הוא השתתף בתשלומי המשכנתא, הוא זכאי לחלק ממנה. הסכם הממון ימנע מחלוקות מסוג זה.

בנוסף, הסכם הממון יכול לקבוע תנאים בקשר לאופן השיתוף ברכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים. ניתן לקבוע שלא יהיה שיתוף בכלל ברכוש, לקבוע את מידת השיתוף ואת תנאיי השיתוף. 

את הסכם הממון ניתן לערוך הן לפני החיים המשותפים והן במהלכם. הסכם ממון מלפני הנישואים תקף במידה והוא אושר על ידי בית משפט לענייני משפחה או על ידי נוטריון. הסכם ממון שנחתם במהלך הנישואין תקף אך ורק אם אושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה. במקרה זה על הצדדים להתייצב בפני שופט בית משפט לענייני משפחה שיבחן את הסכם הממון ולאחר ששוכנע שתנאיו הוגנים באופן סביר, ומקובלים על בני הזוג, יאשר אותו ויעניק לו תוקף של פסק דין. 

לא פעם, בתקופה בו בני זוג עורכים הסכם ממון נוצרות אי נעימויות בקשר לתנאיי ההסכם ולכן משרדי שם דגש על סיום ההסכם בצורה השיתופית, המהירה והחלקה ביותר. 

על הסכם הממון להיות מסמך פשוט וקצר ככל האפשר. הסכם שיהיה ארוך ושהוראותיו יהיו מסורבלות עלול לגרור את הצדדים במועד הפירוד לסכסוך משפטי, שעשוי להתברר בבית משפט לענייני משפחה על פני מספר שנים.  

להסכם ממון חשיבות רבה בנישואים שניים, כאשר לצדדים ילדים מנישואים ראשונים. במצב זה הסכם הממון יגן ויסדיר את הרכוש של בן הזוג לו ילדים, שעתיד להגיע בסופו של דבר לילדים, בין אם באמצעות ירושה ובין אם במתנה. בנוסף, עריכת הסכם ממון בנישואים שניים תמנע חיכוכים משפחתיים בין הילדים לבן הזוג השני, על רקע כספי.  

חשוב מאוד להבין שהסכם ממון אינו תחליף לצוואה, וכל הוראת צוואה בהסכם ממון אינה תקפה. חשוב מאוד לערוך צוואה במקביל להסכם הממון שכן ללא הצוואה יהיה זכאי בן הזוג לחלק גדול מירושתו של בן הזוג האחר, גם אם חתמו על הסכם ממון. הדבר נכון גם במקרה של נישואים שניים וגם במקרה שבני זוג נפרדו אך טרם התגרשו בבתי הדין הרבני - גם אם בני הזוג ערכו הסכם ממון, ללא צוואה יקבל בן הזוג את מחצית הרכוש. 

לא מתחילים הליך משפטי מבלי שבדקתם את זכויותכם, הבנתם מה עומד לפניכם וקיבלתם תכנית עבודה משפטית המתאימה למקרה שלכם ולצרכים שלכם.

פנו אלי לתאום פגישת יעוץ

לתיאום פגישת יעוץ 

כתובת:

מגדל ב.ס.ר 4

רח' מצדה 7, בני ברק

דוא"ל:

Yoav@Golan.law

טלפון:

03-5788770, 054-3168800.

פקס:

03-5788771

  • Facebook

Amit Gerera web design